Generalforsamling og arbejdsdag på banen

Fyns Disc Golf Klub indkalder til generalforsamling, infomøde og efterfølgende arbejdsdag på banen.

Lørdag d. 18. juli 2020 kl. 10.00

COVID-19 har forhindret en rigtig start på 2020 sæsonen, og FDGK’s aktivitets niveau har været lavt. Ikke desto mindre har vi fået mange nye medlemmer og der er masser af aktivitet på banerne. Vi ser derfor spændt frem på den resterende del af sæsonen.
For at sæsonen formelt bliver skudt i gang, skal vi have afholdt den ordinære generalforsamling, og vi har valgt at slå den sammen med en arbejdsdag på banen samt efterfølgende spil – hvis vi kan nå det.
Generalforsamlingen vil også blive et infomøde, om kommende aktiviteter i FDGK, og vi vil forsøge at holde det kort, så vi kan komme i gang på banen.
Vi beklager at det for nogle nok falder sammen med sommerferie – intet er normalt i år.

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset på banen i Bolbro.

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne følgende:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand, Jeppe Svendsen modtager genvalg
 8. Valg af kasserer, Morten Saaby modtager genvalg
 9. Valg af øvrig bestyrelse 1-4 medlemmer og 1 suppleant
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 4-7-2020 og bedes sendes til
kontakt@fynsdiscgolfklub.dk.

Vi byder på kaffe eller en sodavand og vil efter generalforsamlingen begynde arbejdet på banen.

Tilmelding til generalforsamlingen skal senest dagen før generalforsamlingens afholdelse og bedes sendes til kontakt@fynsdiscgolfklub.dk.

Vel mødt til en hyggelig dag!

Bestyrelsen

Nyheder

Kontakt

E-mail: kontakt@fynsdiscgolfklub.dk
Bliv medlem: Indmeldelsesformular

FDGK Informationer